Szkolenia

Mapowanie, pomiar i analiza procesu

Cel i odbiorcy szkolenia

Celem szkolenia jest trenowanie pierwszej analizy procesu.

Z jednej strony uczestnicy poznają praktyczne mapowanie i pomiar procesów oraz rodzaje marnotrawstw, a z drugiej strony organizacja zyskuje gotowy materiał do zoptymalizowania procesu.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które uczestniczą w mapowanym procesie oraz które będą zaangażowane w usprawnianie analizowanego procesu.

Zakres szkolenia

Szkolenie trwa jeden dzień i angażuje wszystkich uczestników szkolenia.

Dzień przed szkoleniem trener zapoznaje się w praktyce z procesem, który będzie następnego dnia analizowany i mapowany.
Odwiedza firmę i obserwuje przedmiotowy proces.

Na szkoleniu uczestnicy szkolenia:
 • poznają podstawy notacji BPMN 2.0, rodzaje map procesów i ich zastosowanie,
 • w praktyce mapują i mierzą wybrany proces firmy,
 • poznają typy marnotrawstw,
 • identyfikują problemy, marnotrawstwa i straty w analizowanym procesie,
 • określają czynności w procesie, które dodają wartość dla Klienta, a które nie dodają wartości (VA / NVA),
 • identyfikują wąskie gardła,
 • priorytetyzują problemy,
 • generują pierwsze pomysły optymalizacyjne,
 • zwiększają wiedzę o analizowanym procesie (wymiana wiedzy pomiędzy działami),
 • budują pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami procesu, co jest kluczowe podczas późniejszego usprawniania,

Efekty szkolenia widoczne u pracowników:

 • praktyczna wiedza z mapowania i pomiaru procesu, identyfikowania problemów i marnotrawstw,
 • pobudzony potencjał i zwiększona chęć usprawniania u pracowników,
 • zwiększona motywacja pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów,

Korzyści dla firmy:

 • gotowa mapa procesu, wraz ze wskazanymi problemami, marnotrawstwami i wąskimi gardłami,
 • określone priorytety problemów,
 • zmierzone wszystkie czynności w procesie,
 • wygenerowane pierwsze pomysły optymalizacyjne, które często można od razu wdrożyć,
 • gotowy materiał do optymalizacji procesu.

Informacje organizacyjne

Maksymalna ilość uczestników, to 20 osób.

W szkoleniu powinni uczestniczyć osoby, które w praktyce realizują analizowany proces.

Standardowy czas trwania szkolenia, to ok. 8-9 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania szkolenia i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.

Cena szkolenia

Całościowa cena szkolenia (za analizę procesu przez trenera i szkolenie) to 4.000 zł netto za grupę do 10 osób. Maksymalnie może uczestniczyć w szkoleniu jednorazowo 20 osób.

Cena uwzględnia: dojazd (w dowolne miejsce w Polsce) i nocleg trenera.

Cena nie uwzględnia: kosztu wynajmu sali szkoleniowej, materiałów piśmienniczych, dojazdu i wyżywienia dla uczestników szkolenia.