Szkolenia

Lean Game (Gra Lean)

Cel i odbiorcy szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami Lean Management w formie praktycznej symulacji procesu biznesowego.

Szkolenie składa się w 10% z teorii i 90% z praktycznego doskonalenia procesu.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą w przystępnej formie poznać podstawowe narzędzia i metody optymalizacji procesów z wykorzystaniem Lean Management.

Zakres szkolenia

Dwudniowa gra (2 x 7 godzin), która angażuje wszystkich uczestników szkolenia. Wcielają się oni we wskazane role w procesie i starają się go usprawnić.

Na szkoleniu trener prezentuje narzędzie lub metodę, która od razu jest wykorzystywana przez uczestników w symulowanym procesie.
Następnie kolejne narzędzi i znowu zastosowanie jego w procesie i cykl się powtarza.

Informacje, narzędzia i metody przekazywane na szkoleniu:
 • krótka historia Lean Management i Six Sigma,
 • podstawowe pojęcia procesowe,
 • zaangażowanie i praca zespołowa,
 • mapowanie procesów (AS IS i TO BE),
 • marnotrawstwa,
 • priorytetyzacja problemów,
 • wartość dodana (VA / NVA),
 • poka yoke,
 • typy klientów i sposoby pracy w Klientami,
 • głos klienta,
 • oczekiwania klienta,
 • just in time,
 • wąskie gardła,
 • pomiar procesu,
 • balansowanie pracy w zespole,
 • ciągłe doskonalenie,
 • codzienne spotkania (daily meetings),
 • kaizen,
 • etyka w Lean,
 • kultura Lean, kultura procesowa, podejście procesowe.

Standardowo szkolenie opiera się o symulację procesu obiegu korespondencji, ale jest również możliwość zaprojektowania symulacji dla innego typu procesu biznesowego.

Efekty szkolenia widoczne u pracowników:

 • praktyczna nauka najważniejszych narzędzi i metod Lean Management,
 • pobudzenie potencjału i zwiększenie chęci usprawniania u pracowników,
 • zwiększenie motywacji pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów,
 • przygotowanie do zaawansowanych szkoleń Lean Management - poziomy Green Belt lub Black Belt,

Korzyści dla firmy:

 • możliwość podnoszenia jakości produktów i usług,
 • potencjał do identyfikowania możliwych oszczędności (finansowych i zasobowych) oraz dodatkowych zysków,
 • budowanie wśród pracowników umiejętności praktycznego wykorzystania sprawdzonych narzędzi do usprawniania procesów,
 • podnoszenie efektywności procesów poprzez stosowanie narzędzi i podejścia Lean Management,
 • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez pracowników,
 • budowa kultury Lean, opartej o wzajemne zaufanie, zaangażowanie i współpracę.

Informacje organizacyjne

Maksymalna ilość uczestników, to 18 osób, a minimalna to 6 osób. Wynika to ze specyfiki symulacji.

Standardowy czas trwania szkolenia, to 2 dni x 7 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania szkolenia i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.

Cena szkolenia

Całościowa cena szkolenia (za 2 dni szkoleniowe, po 7 godzin każdy dzień) to 6.000 zł netto za grupę do 10 osób. Maksymalnie może uczestniczyć w szkoleniu jednorazowo 18 osób.

Cena uwzględnia: dojazd (w dowolne miejsce w Polsce) i nocleg trenera.

Cena nie uwzględnia: kosztu wynajmu sali szkoleniowej, materiałów piśmienniczych, dojazdu i wyżywienia dla uczestników szkolenia.